بانک جلبک های ایران(میکروآلگ و علف های دریایی)
شرکت توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس
 اخبار سایت
 
 تولید کفش و کیف از جلبک ها
کمپانی اسنیکرز برای اولین بار اقدام به تواید کفش از زیست توده جلبک ها به همراه بطری های پلاستیکی کرده است.
دوشنبه 1 مهر 1398  13:2