بانک جلبک های ایران(میکروآلگ و علف های دریایی)
شرکت توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس
 اخبار سایت
 
 کسب رتبه دانش بنیانی از معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری
بحمد الله پس از تلاش چند ساله متخصصین شرکت توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس این شرکت موفق به کسب گرید دانش بنیانی از معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری گردید.
شنبه 19 مرداد 1398  18:6
 برگزاری دوره آشنایی با جلبک در شهرستان جویم
در راستای توافق با کیمته امداد امام خمینی ره اولین دوره آشنایی با جلبک جهت مددجویان شهرستان جویم برگزار گردید.
شنبه 19 مرداد 1398  13:25