بانک جلبک های ایران(میکروآلگ و علف های دریایی)
شرکت توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس
 اخبار سایت
 
 جلسه ای به نفع محرومان
جلسه مجموعه شرکت توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس با کمیته امداد جهت توسعه بازار محصولات مددجویان کمیته امداد در کشور های حاشیه خلیج فارس، توسعه مشاغل خانگی جلبک و اشتغال به کار مددجویان در طرح توسعه تولید بیومس جلبک
پنجشنبه 30 خرداد 1398  10:13
 حضور بانک جلبک ها در شبکه های اجتماعی
با توجه به درخواست های مکرر دوستان و هماکاران جهت دسترسی هر چه آسان تر به محصولات و خدمات شرکت توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس صفحه اینستاگرام این شرکت راه اندازی گردید
چهارشنبه 8 خرداد 1398  12:12