بانک جلبک های ایران(میکروآلگ و علف های دریایی)
شرکت توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس
 اخبار سایت
 
 معرفی مشاغل خانگی تولید جلبک به مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)
بنا به دعوت معاونت اشتغال کمیته امداد امام خمینی ره امروز 27 آبان 97 جلسه ای با حضور مدیر عامل شرکت توسعه ذخایر زیستی پیرامون تولید خانگی جلبک برگزار گردید
يکشنبه 27 آبان 1397  23:52
 برگزاری دوره تئوری و عملی آموزشی آشنایی با جلبک ها، کاربرد آنها و دستگاه فتوبیوراکتور
دوره آشنایی با جلبک ها، کاربرد آنها و دستگاه فتوبیوراکتور در دو نوبت صبح و عصر در مورخه 17 آبان ماه 1397 در دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز برگزار گردید.
دوشنبه 21 آبان 1397  9:13
 مصاحبه دکتر معصومی با باشگاه خبرنگاران جوان
مدیرعامل شرکت توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس در مصاحبه ای با باشگاه خبرنگاران جوان توضیحاتی را در رابطه با فتوبیوراکتور ساخت این شرکت ارایه نمود
شنبه 12 آبان 1397  7:4