بانک جلبک های ایران(میکروآلگ و علف های دریایی)
شرکت توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس
 اخبار سایت
 
 افتتاح خط تولید تولید و فراوری جلبک اسپیرولینا
در راستای برنامه زمان بندی توسعه شرکت توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس خط تولید خمیر، پودر و قرص اسپیرولینا پس از اخذ مجوز های لازم آماده بهره برداری شده است.
جمعه 27 مهر 1397  9:45