بانک جلبک های ایران(میکروآلگ و علف های دریایی)
شرکت توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس
 اخبار سایت
 
 برگزاری کارگاه یک روزه آشنایی با جلبک در سازمان شیلات فارس
کارگاه آموزشی آشنایی با جلبکها، اصول کشت ریزجلبک ها و علف های دریایی با همکاری شرکت توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس در سازمان شیلات فارس واقع در خیابان ارم برگزار گردید.
جمعه 14 ارديبهشت 1397  12:51
 برگزاری رویداد تد با همکاری شرکت توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس
رویداد انتقال تجربه کارآفرینی در دانشگاه فسا با دعوت از متخصصان شرکت توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس برگزار گردید.
دوشنبه 10 ارديبهشت 1397  9:58