بانک جلبک های ایران(میکروآلگ و علف های دریایی)
شرکت توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس
 اخبار سایت
 
دوره های آموزشی
 کارگاه یک روزه آشنایی با جلبک ها
کارگاه آشنایی با جلبک ها در سه فصل «آشنایی با جلبک ها» «اصول کشت جلبک ها» «فرصت ها و چالش ها» در پژوهشکده آبزیان دانشگاه شیراز برگزار شد
پنجشنبه 18 آبان 1396  11:13