بانک جلبک های ایران(میکروآلگ و علف های دریایی)
شرکت توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس
 اخبار سایت
 
 آغاز به کار طراحی اولین پالایشگاه زیستی کشور
شرکت توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس در راستای برنامه های توسعه خود اقدام به شروع فاز طراحی اولین پالایشگاه زیستی کشور در زمینه جلبک ها پرداخت
چهارشنبه 14 خرداد 1399  20:39
 نتايج 1 - 10 از تعداد 10  خبر