بانک جلبک های ایران(میکروآلگ و علف های دریایی)
شرکت توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس
صفحه نخست اخبار
 اخبار سایت
 
 جلسه ای به نفع محرومان
جلسه مجموعه شرکت توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس با کمیته امداد جهت توسعه بازار محصولات مددجویان کمیته امداد در کشور های حاشیه خلیج فارس، توسعه مشاغل خانگی جلبک و اشتغال به کار مددجویان در طرح توسعه تولید بیومس جلبک
پنجشنبه 30 خرداد 1398  10:13
 نتايج 1 - 10 از تعداد 10  خبر