بانک جلبک های ایران(میکروآلگ و علف های دریایی)
شرکت توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس
نمایندگی های فروش

نمایندگی های رسمی فروش

ردیف

نام و نام خانوادگی

تلفن تماس

آدرس

اینستاگرام

بازه فروش

دفتر مرکزی

شرکت توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس

07136359318

07136246935

شیراز- پارک علم و فناوری فارس- سوله A1

Abdfcompany

کلیه محصولات

تهران

آقای احسان بیسادی

09121207932

تهران- خیابان پیروزی

Sea__miracle

محصولات اسپیرولینا

مشکین شهر آقای پرویز پرستار 09214048732 اردبیل- مشکین شهر sabzyab محصولات اسپیرولینا